Lễ tác pháp Tự tứ hậu An cư kết hạ Phật lịch 2567 tại Hạ trường tùng lâm Quán Sứ

Sáng 29/08/2023 (nhằm 14/07 Quý Mão), tại Hạ trường tùng lâm Quán Sứ đã diễn ra Lễ Tự tứ kết thúc mùa An cư kết hạ Phật lịch 2567 – Dương lịch 2023.

2 responses to “Lễ tác pháp Tự tứ hậu An cư kết hạ Phật lịch 2567 tại Hạ trường tùng lâm Quán Sứ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *