Tin Khuyến Mãi Quảng cáo 1 được 2
Quảng cáo trên http://cho39.com cũng được quảng cáo trên http://raovat3s.comVị trí quảng cáo số 1: 150.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 2 tháng

Vị trí quảng cáo số 2: 100.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 3 tháng

Vị trí quảng cáo số 3: 150.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 2 tháng

Vị trí quảng cáo số 4: 70.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 5 tháng

Vị trí quảng cáo số 5: 100.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 3 tháng.

Giá quảng cáo sẽ thay đổi theo từng thời điểm

Ai cần liên hệ 09141.222.39 (Phong)Mã số: s4ăgd5dsaQKsFNm40uUg1