Từ cao năm nay, trường Trung học phổ quát Dân tộc nội trú Huỳnh liệt"cậu nhỏ" tiến hành tốt mô hình "5 không".
cùng với xây dựng mô hình dạy tốt, học tốt, Trường Trung học phổ biến Dân tộc nội trú nhiễm tên nhà cách thức mạng, thân sĩ trí thức đối tượng Khmer - Huỳnh cương, còn tiến hành tốt mô hình "5 không": không bạo dâm, bạo hành trong học đường; k tham dự các không tốt nạn xã hội; k để cháy nổ xảy ra; ko gây ra ô có môi trường; không để kẻ không nhỏ lôi cuốn, dụ dỗ. Xem thêm: cửa hàng nón bảo hiểm

Theo thầy Thạch tuy vậy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú Huỳnh cương cứng, các học sinh của trường là con em đồng bào Khmer, ở các vùng nông thôn, xa trung tâm thành phố Sóc Trăng. Sống xa tổ ấm, trong lúc những em lại trong lứa tuổi mới to nên rất dễ có kẻ nghiêm trọng dỗ ngon dỗ ngọt, thu hút. bởi thế, ko chỉ coi trọng trong việc dạy học, nhà trường còn rất quan hoài giáo dục đạo đức, lối sống, định phương án các học trò trở thành công dân tốt, sống bổ ích cho rằng tổ ấm hoặc xã hội, không sa đà vào những không có lợi nạn x.hội, vi phạm pháp luật.
chẩn đoán công việc tuyên lây nhiễm, nâng cao nhận thức về các quy tắc luật pháp, tác hại của không tốt nạn xã hội cho rằng học sinh đóng chức năng quan yếu, nhà trường đã bắt đầu lớn kiểu dáng tuyên truyền nhiễm phong phú như đố vui, hội thi, lồng ghép với những buổi sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai, tiết hoạt động chủ nhiệm lớp vào sáng tối thứ bảy, hoạt động nội trú vào cuối tuần… hỗ trợ các em thứ những kiến thức cần phải có hay biết phương hướng "miễn dịch" với không tốt nạn xã hội, k vi phạm pháp luật.
Mô hình "5 không" của Trường Trung học phổ quát Dân tộc nội trú Huỳnh cậu nhỏ không có khả năng được thực hiện từ năm 2011 đến nay đã đạt được hiệu quả hăng hái. học trò đã hình thành tinh thần sống trong môi trường tập thể, tinh thần bảo vệ tài sản chung, chống mạnh bạo trong nhà trường, không tốt nạn xã hội, không tiêu dùng rượu, bia. đường dây học trò vi phạm nội quy nhà trường giảm đáng kể; số trường hợp học sinh hạnh kiểm làng nhàng, kém giảm đến các năm, đường dây học sinh đạt hạnh kiểm tốt tăng lên; tỷ lệ học trò học lực giỏi, hơi nâng cao lên, học lực thấp, kém chiếm số trường hợp rất yếu.

Để bắt đầu mô hình mang hiệu quả, Ban Giám hiệu hay Chi bộ nhà trường đã chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo mô hình với cơ cấu đơn vị bao lấy gồm Ban chỉ đạo, đội tự vệ công ty, đội cờ đỏ và nhóm tự quản. Hàng tháng, Ban chỉ đạo mô hình doanh nghiệp họp với các trưởng nhóm để rút trải nghiệm trong giai đoạn khai triển thực hiện những nội dung trong mô hình. Trưởng Ban chỉ đạo phụ trách chung hay giao chức năng xem từng nhóm phụ trách công việc của từng thông tin trong mô hình, phân công các thầy, cô trong Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban quản sinh làm trưởng các nhóm, bởi thế công việc quản lý giám sát luôn chặt chẽ. Xem thêm: sách tiếng trung cơ bản
Hằng năm, Ban chỉ đạo mô hình phối hợp với tổ chức, doanh nghiệp tuyên lan hay tìm hiểu về HIV/AIDS, ma túy; "Đố vui hàng tuần" nội dung về chung thủy giao thông; công việc phòng cháy trị cháy; phòng chống bạo dâm học đường; phối hợp với Công an tỉnh giấc tuyên truyền về Luật giao thông con đường bộ, Luật Phòng cháy chữa trị cháy... Trong giờ dạy các môn giáo dục công dân, lịch sử, ngữ văn, địa lý, giáo dục quốc phòng, giáo viên cũng lồng ghép tuyên lây lan những thông tin tác động.
bắt đầu tốt các vấn đề mô hình "5 không", cao năm liền, 100% học trò nhà trường ko vi phạm những nội dung của mô hình. Từ hiệu quả thiết thực của mô hình "5 không", hiện Trường Trung học phổ quát Dân tộc nội trú Huỳnh cương cứng đang thực hiện một mô hình tiếp theo là "5 ko, 2 có". Năm ko là không mạnh mẽ, bạo hành trong học đường; ko tham gia các tệ nạn xã hội; ko để cháy nổ xảy ra; ko để ô chứa môi trường; ko để kẻ nghiêm trọng lợi dụng, thu hút. Hai có là nhiễm văn hóa ứng xử trong tham dự giao thông; mắc tinh thần tự phòng, tự quản nơi lao động, công việc và cư trú. Đây sẽ là mô hình đóng góp rất to trong lắp đặt "hàng rào" kiên cố đề phòng tù hãm hay tệ nạn xh.
bắt đầu tốt mô hình "5 không", từ năm 2012 -2016, Trường Trung học phổ quát Dân tộc nội trú Huỳnh liệt dương được nhận bằng khen của Bộ Công an thông qua mang thành tích hoàn hảo trong phong trào bảo vệ an ninh giang san, lớn bởi vì khen của Bộ Giáo dục hoặc đào tạo, UBND tỉnh giấc Sóc Trăng…