Đồng hồ Daniel Wellington kim xanh thì như chiếc tên của nó “ kim xanh” đã tạo nên 1 điểm đặc sắc huyễn hoặc lòng người, nó tạo ra 1 màu sắc vô cùng đặc thù, “xanh” tạo nên cảm giác dễ chịu cho bạn...