Giới nhà giàu Trung Quốc sẵn sàng đầu tư vào Mỹ để đổi lấy cơ hội thường trú tại nước này.


Tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc nhìn thấy ở Mỹ môi trường giáo dục tốt hơn cho con cái, chất lượng sống...