Bạn hãy coppy chữ màu đỏ: Ch039.C0m paste vào khung bên dưới để tiếp tục đăng ký